test

Inwestorzy

Do naszych największych inwestorów zaliczają się:

Poza dużymi funduszami inwestycyjnymi kapitał w naszych inwestycjach lokują mniejsze prywatne fundusze oraz prywatni inwestorzy.