test

Współpraca

Mermaid Properties działa w charakterze Inwestora Zastępczego i zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, konsekwentnie realizując uzgodniony z Inwestorami plan realizacji projektu. Zadowolenie naszych Inwestorów oraz dobre wzajemne relacje są jednym z naszych priorytetów, dlatego zawsze dbamy o przepływ informacji i regularne raportowanie o stanie realizacji przedsięwzięć.

Do naszych największych inwestorów zaliczają się:

Poza dużymi funduszami inwestycyjnymi kapitał w naszych inwestycjach lokują mniejsze prywatne fundusze oraz prywatni inwestorzy.